Waarom Vervangingspool 2.0!

De afgelopen jaren ontstonden er in onderwijsland samenwerkingsverbanden en RTC's om in te spelen op de wijzigingen in de wet-/regelgeving en sterke leerlingendaling in grote delen van het land. Initiatieven die een zeer diverse sector - verschillende groottes, denominaties, onderwijsmethodes en allemaal een eigen (vervangings-) beleid - samenbracht.

Een andere ontwikkeling naast de samenwerkingsdrift, is het ontstaan van schaarste op de leerkrachtenarbeidsmarkt. Waar het voorheen ging om het voorkomen van ongewenste verplichtingen, gaat het nu om inzet op basis van kwaliteit met de daarbij horende gewenste verplichtingen.
Samenwerking blijkt een passend antwoord op veel verschillende uitdagingen. Een andere uitdaging is - mede door de diversiteit in het onderwijs - om aan alle individuele wensen van de besturen te kunnen voldoen. Samenwerken gaat meestal gepaard met het inleveren van autonomie. Vrijwillige aansluiting, maar niet vrijblijven...

Tijd voor de tweeede fase:

Wij, Clooser.nl, Onderwijs Mobiliteits Centrum (OMC) en Onderwijskwadrant, hebben onze krachten gebundeld, zodat u een efficiëntere invulling kunt geven aan uw eigen vervangingsbeleid! Een maatwerk oplossing zodat u niet hoeft te volgen, maar een eigen vervangingsbeleid al dan niet binnen een samenwerkingsverband kan voeren. Zelf de onderlinge binding kunnen kiezen, meer flexibiliteit, voor minder kosten.


 

Zoveel keuzevrijheid, dan zullen de kosten wel hoog zijn?

Onderdeel uitmaken van het P-Centrum:
Vanaf € 6,00
per leerling per jaar

Vanaf € 30,00
per/uur voor een leerkracht (LA-schaal) via extern werkgeverschap

Vervangingspool 2.0

Volledige keuzevrijheid bij de inrichting van het in- of outsourcen van de planning, coördinatie en registratie van medewerkers; de vertaling van uw vervangingsbeleid. Indien gewenst nemen onze planners de zoektocht en planning van vervangers van u over, zodat u zich volledig op het onderwijs kunt richten. U bepaalt demate van samenwerking met andere besturen.

 • Volledige controle over de contracturen en varianten, dus minimale leegloop van uren. Onze doorontwikkelde processen i.c.m. software zorgen voor u in tijden van schaarste op de arbeidsmarkt en beperkingen door wet- en regelgeving, de maximaal mogelijke (en kwalitatieve) inzet van uw personeel;
   
 • Geen verplichte samenwerkingsovereenkomsten met de daarbij behorende kosten, of het vormen van overkoepelende stichtingen/organisatie-lagen;
   
 • Koppelingsmogelijkheden met salarisadministratiepakketten, arbodiensten, administratiekantoren en/of organisatie specifieke oplossingen. Buiten een besparing op uren, brengen we het aantal fouten in de salarisverwerking terug tot bijna nul;
   
 • Uitgebreide managementrapportages, zodat u ieder moment mogelijkheden heeft om te kunnen (bij) sturen op uw (vervangings-) beleid en zo de jaarlijkse formatie kunt vaststellen;
   
 • Daar waar nodig kunt u gebruik maken van extern werkgeverschap, waarbij u zelf de kostenopbouw kunt kiezen zoals de reservering van scholingsuren en -kosten.
   
 • Volledige integratie van extern werkgeverschap. Zo heeft u veel meer continuïteit en flexibiliteit, maar geen papierenrompslomp door optimale afstemming;
   
 • Deelnemen in een gezamenlijke schil, of juist volledig zelf / intern organiseren. Zelf de onderlinge binding kunnen kiezen, van vrijblijvend, tot intensief bindend;
   
 • Uitgebreide evaluatiemodule; kwalitatief de beste leerkracht in de best passende klas voor hem of haar. Een kweekvijver voor u voor het aangaan van gewenste verplichtingen;
   
 • Werving en selectie.


Iedere dag proberen wij een bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen in het onderwijs. Een bijdrage zodat iedere leerling een volwaardige plek in de samenleving krijgt. Dit doen wij door: 'De beste leerkracht voor de klas'. Wij brengen leerkrachten en scholen met een vervangingsvraag samen en selecteren daarbij op kwaliteit. Wij hebben jarenlange ervaring met het begeleiden van schoolbesturen/ samenwerkingsverbanden invulling te geven aan vervangingsbeleid d.m.v. software en/of het verzorgen van de planning en coördinatie van vervangers. Onze maatwerk software ontwikkelen we inhouse, met de klant altijd centraal. Actief opzoek naar de beste oplossing en de meest haalbare efficiëntie. Alles binnen de kaders van de wet- en regelgeving, CAO en uw eigen beleid.

Benieuwd naar uw mogelijkheden, neem geheel vrijblijvend contact op via:

Clooser.nl
Grubbenvorsterweg 5
5975 RA Sevenum
077 4670005
info@clooser.nl
www.clooser.nl

Richt zich op ontwikkeling en ondersteuning van schoolbesturen. OnderwijsKwadrant is opgericht door Gerard Langeraert. Na een succesvolle onderwijs- en bestuurscarrière in het onderwijs is Gerard betrokken geweest bij de ontwikkeling en implementatie van een aantal RTC's. De begeleiding vanuit Onderwijskwadrant staat voor een succesvolle inrichting.


Benieuwd naar uw mogelijkheden, neem geheel vrijblijvend contact op via:

OnderwijsKwadrant
Schreyboom 13
4554 CS Westdorpe
06 21285717
langeraert@onderwijskwadrant.nl
www.onderwijskwadrant.nl
 

Ontstaan uit de Zeeuwse Vervangingspool en de Deinco Uitzendgroep. Sinds 2011 de partner bij het inrichten van de flexibele schil binnen uw onderwijsorganisatie. Wij hebben veel ervaring met payrolling en detachering in het onderwijs. Dit betekent dat u, de administratieve werkzaamheden die u verricht voor uw medewerkers, uitbesteedt aan het OMC. Via een detacheringsovereenkomst nemen wij het juridisch werkgeverschap, de daarbij behorende arbeidsrechtelijke risico's en aansprakelijkheden van u over. Wij bieden u de zekerheid dat alles volgens wettelijke en fiscale eisen geregeld wordt en borgen dit middels het NBBU lidmaatschap en NEN certificering. Een goede oplossing voor de gevolgen van de wet werk en zekerheid (WWZ). Wij assisteren onderwijsinstellingen ook bij werving & selectie van personeel op MBO, HBO en Academisch niveau. OMC heeft de mogelijkheden voor detachering, het vast in dienst nemen van personeel of het uitbesteden van uw complete HRM.

Benieuwd naar uw mogelijkheden, neem geheel vrijblijvend contact op via:

Onderwijsmobiliteitscentrum
Industrieweg 1
4382 NA Vlissingen
0118 200095
info@onderwijsmobiliteitscentrum.nl
www.onderwijsmobiliteitscentrum.nl